Amirato – Home

Risicomanagement

Amirato - Risicomanagement
Risicomanagement start met het identificeren, analyseren en kwantificeren van de risico’s. Risico’s gerelateerd aan het eigenlijke project, aan het proces, aan externe factoren,...

Daaruit volgt het opstellen van een beheersplan met voorzorgsmaatregelen. Ons permanent aandachtspunt is het uitvoeren, controleren en bijsturen van dat risicobeheersplan.