Amirato – Home

Uitbreiding en renovatie van het winkelcentrum Ville 2 (Charleroi, België)

Tijdens het uitvoeren van deze opdracht, voor rekening van "la Société des Centres Commerciaux de Belgique", is Amirato tijdens de ontwerpfase belast geworden met de planning van de studiewerkzaamheden en met het opstellen van de investeringsraming. Tijdens de realisatiefase zal naast kostenbewaking en planningsbeheer eveneens de algemene coördinatie der werken tot ons takenpakket behoren.