Amirato – Home

Lange termijn huisvestingsplan in "Le Centre Hospitalier de Laval" (Laval, Frankrijk)

Deze opdracht wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het adviesbureau Gemelli. Dit publieke ziekenhuis is gesitueerd in het westen van Frankrijk. Het heeft een capaciteit van 1.155 bedden in klassieke hospitalisatie en 128 plaatsen daghospitaal, verspreid over meerdere locaties. Het zorgaanbod is georganiseerd in vijf sectoren, vergelijkbaar met een organisatie in meerdere Franse publieke ziekenhuizen. Deze sectoren zijn: geneeskunde, heelkunde, verloskunde, psychiatrie en ouderenzorg.
De sector psychiatrie voorziet in een volledig zorgtraject : ambulant, opname, revalidatie en thuiszorg , en dit voor een doelgroep van zowel volwassenen als kinderen.
De opdracht is tweedelig :
  • De actualisatie van het strategisch plan op medisch, verpleegkundig en logistiek vlak, waarbij bestaffing een belangrijk item is; dit is het gedeelte dat uitgevoerd wordt door Gemelli;
  • Het opstellen van een lange termijn huisvestingsplan dat de vooropgestelde doelstellingen van het medisch project integreert.