Amirato – Home

WIV - CODA : Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en Centrum voor Onderzoek in Dierengeneeskunde en Agrochemie (Brussel, België)

Nieuwbouw voor de groepering van het wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Dierengeneeskunde en Agrochemie (CODA).

Opdracht

  • Opstellen van functioneel, ruimtelijk programma en technisch programma van eisen
  • Opstellen technische fiches
  • Kostenraming
  • Het opvolgen van de realisatie van dit behoefteprogramma tijdens de studiefase
  • Het opvolgen van de realisatie van dit behoefteprogramma tijdens de uitvoering der werken, de ingebruikname en de oplevering der werken

Referenties: Zorg > Laboratoria