Amirato – Home

OCMW Namen (Namen, België)

Tengevolge van de te respecteren wettelijke verplichtingen en na veelvuldig intern overleg, start het OCMW van Namen met een project voor 3 rusthuizen. Het betreft zowel nieuwbouw, uitbreiding als verbouwing.

De opdracht van Amirato strekt zich uit over 3 fasen:
  • Ruimtelijke, functionele en technische diagnose van de bestaande gebouwen;
  • Opstellen van het basisprogramma en ontwikkelen van de scenario’s;
  • Kostenraming van de uit te voeren werken en van de uitrusting.