Amirato – Home

Centre Hôspitalier d’Aligre (Bourbon Lancy, Frankrijk)

Het “Centre Hospitalier d’Aligre de Bourbon-Lancy” heeft op dit moment een capaciteit van 262 bedden, 4 plaatsen dagcentrum en 30 plaatsen SSIAD (thuisverpleging). Gespecialiseerd in de opvang van ouderen, lijdt deze instelling onder de niet aangepaste lokalen voor de opvang van deze personen. Om hieraan tegemoet te komen, betreft het project een nieuwbouw van 214 bedden na afbraak van de bestaande gebouwen en een gedeeltelijke restructuratie van het hoofdgebouw. Deze nieuwbouw laat tevens de oprichting van een eenheid voor de opvang van personen met Alzheimer.

Opdracht

  • Opstellen van functioneel, ruimtelijk programma en technisch programma van eisen
  • Selectie van de ontwerpers
  • Advisering bij het uitwerken van de voorontwerpplannen
  • Projectmanagement