Amirato – Home

OCMW van Virton (Virton, België)

Uitbreiding en restructuratie van het ROB/RVT « l’Amitié ». Het project houdt rekening met de bestaande voorzieningen, waaronder het rust- en verzorgingstehuis van 84 bedden. De wens is om het aantal bedden ROB/ RVT te verhogen naar 120 bedden en de opportuniteit van andere vormen van ondersteuning, zoals kortverblijf te analyseren.

Opdracht

  • Strategische analyse
  • Haalbaarheidsstudie, basisprogramma, business plan
  • Opstellen van functioneel, ruimtelijk programma en technisch programma van eisen
  • Opstellen van de technische fiches
  • Bijstand bij het opstellen van het lastenboek voor de ontwerpers
  • Selectie van de ontwerpers
  • Advisering bij het uitwerken van de voorontwerpplannen.