Amirato – Home

Kliniek Sanatia (Brussel, België)

De Kliniek Sanatia vzw heeft beroep gedaan op het bureau Amirato voor een vastgoedstudie inzake het Psychiatrisch Verzorgingstehuis en het Dagcentrum. Verschillende mogelijke oplossingen werden geanalyseerd:

  • de nieuwbouw in een DBF (Design Build and Finance) procedure;
  • een herstructurering van de huidige site;
  • Een herstructurering op andere sites.


De consultancy werkzaamheden bestaan uit een technische diagnosestelling van de bestaande gebouwen, het opstellen van een functioneel, ruimtelijk en technisch programma van eisen, in nauwe samenwerking met de gebruikers, en de haalbaarheidsstudie van de verschillende sites en gebouwen.

Referenties: Zorg > Psychiatrie